Nasi specjaliści

Zuzanna Smagała

Psycholożka

 

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologicznej Diagnozy Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiadam certyfikat upoważniający prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych oraz doświadczenie w tym zakresie.

Specjalizuję się głównie w diagnozie. Jako psycholog pracuję indywidualnie ze starszymi dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracuję również systemowo z rodzinami lub parami.

Moje doświadczenie obejmuje pracę z:

 • zaburzeniami nastroju (np. depresja, CHAD)
 • zaburzeniami nerwicowymi (np. lęki)
 • traumami (w tym PTSD)
 • zaburzeniami odżywiania
 • fobie (np. fobia społeczna)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • zaburzeniami osobowości lub w przypadku dzieci – nieprawidłowo kształtującej się osobowości
 • zaburzeniami spektrum autyzmu (w tym Aspergera)
 • zaburzeniami deficytu uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz ogólnymi problemami wychowawczymi
 • obniżonym poczuciem wartości i samooceną.

Elżbieta Ząbek

Psychotraumatolożka, Mentorka, Coach

 

Psychotraumatolożka, Mentorka, Trenerka Komunikacji i relacji, Coach, Menadżerka. W swojej praktyce stosuje i łączy skutecznie nurty i narzędzia terapeutyczne, między innymi: terapia ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy) nurt trzeciej fali terapii behawioralnej; Racjonalna Terapia Zachowania RTZ  (ang. Rational Behavior Therapy RBT)  nurt terapii poznawczo-behawioralnej (CBT); elementy Psychologii Pozytywnej;

Studia na kierunku Psychologia, ostatni semestr, specjalność Psychologia Kliniczna. Praktyka Psychologiczna: staż kliniczny w szpitalu wojewódzkim 2 stopnia referencji na oddziałach – położniczym, psychiatrycznym, onkologicznym, neonatologicznym; praktyka w prywatnym gabinecie psychologicznym, praktyka w zakresie psychoedukacji, doświadczenie w pracy terapeutycznej

Certyfikowana Trenerka Komunikacji Transformującej, trenerka biznesu, Train the Trainer. Od 2000r wykładowczyni i trenerka na wyższych uczelniach i dla podmiotów prywatnych; Mentorka, Coach z 20 letnią praktyką w pracy indywidualnej z klientami;

Przez wiele lat była Wykładowczynią i Trenerką m in.: Studiów Podyplomowych  w Szkole Głównej Handlowej; Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku; na studiach podyplomowych MBA Uniwersytetu w Białymstoku; Autorka publikacji/artykułów do czasopism o zasięgu ogólnopolskim. Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołami, radzenia sobie ze stresem;               

Wykształcenie i kompetencje : Absolwentka studiów wyższych na kierunku zarządzania i marketingu, studiów podyplomowych oraz posiadaczka licznych certyfikatów ukończonych szkoleń/kursów z dziedziny Komunikacji w Biznesie. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu; Uczyła się od Blera Singera, Richarda Bolstada, T.Harva Ekera i wielu wybitnych ekspertów; Certyfikat ukończenie warsztatów Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), poruszający zagadnienia dotyczące nawykowych procesów myślowych oraz wzorców emocjonalnych i komunikacyjnych.

 Dyplom Psychotraumatologa – Psychotraumatologia Master of Science. Certyfikat RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania). Kontynuuje naukę na studiach podyplomowych: Terapia ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy)

Główne obszary działania:

Sesje indywidualne, praca z trauma, PTSD, z uważnością, z lękiem, ze stratą, z żałobą, poczuciem osamotnienia, z wartościami, potrzebami, celami, przekonaniami, praca na zasobach i potencjałach klientów; praca z parami, praca z osobami w kryzysie, psychoedukacja, psychologia komunikacji, umiejętności budowania trwałych relacji opartych na empatii i porozumieniu; organizacja i prowadzenie rozwojowych Kręgów Kobiet;

Monika Sacewicz

Psychotraumatolożka, Mentorka, Coach​

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, certyfikowana coach przez International Coaching Community z kilkunastoletnim
doświadczeniem, psychotraumatolożka, psycholożka (V rok studiów w Szkole Głównej Menedżerskiej) specjalność: psychologia kliniczna, trenerka komunikacji z międzynarodowym certyfikatem Transforming Communication, Studia podyplomowe z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania ACT w Akademii Humanitas, certyfikacja Time Line Therpay Practitioner.

Pracuję z osobami dorosłymi w obszarach: wypalenie zawodowe, trudności i wyzwania w środowisku pracy, funkcjonowanie w warunkach wysokiego stresu, trudności rodzicielskie, kryzysy w związku, kryzysy w relacjach, kryzysy sytuacyjne, stany lękowe i depresyjne, niska samoocena, doświadczenie traumatycznych zdarzeń

Agnieszka Magdar

Terapeutka TSR

 

Terapeuta TSR, Praktyk Świadomego Rodzicielstwa wg koncepcji Stefali Tsabary, Certyfikowany Edukator Rodzicielstwa  Pozytywnej Dyscypliny. Praktyk koncepcji edukacyjnych – POZASCHEMATEM, trener efektywnej nauki i motywacji. 

Promotor metody wychowawczej Connect & Follow – połączenie i podążanie oraz owocnych relacji opartych na dialogu i świadomym rodzicielstwie. 

Pracuje z rodzicami, dziećmi i nastolatkami.  Specjalizuje się w zakresie komunikacji, poczucia własnej wartości i motywacji.

Pomaga zrozumieć emocje i ich wpływ na budowanie relacji, które wspierają i rozwijają zarówno dziecko jak i rodzica.

Prowadzi konsultacje w zakresie trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Rodzicom pomaga odzyskać wewnętrzną moc i emocjonalną stabilność, stawiać zdrowe granice i wzmacniać   strefę wpływu rodzicielskiego w relacji z dzieckiem.

Budzi rodziców do odkrywania potencjału swoich dzieci zapisanych w ich esencji oraz uczy ich możliwości połączeń z nimi. Pokazuje jak przez świadomość można być jeszcze lepszym rodzicem.

Dzieciom i młodzieży pomaga lepiej radzić sobie z wyzwaniami szkolnymi, emocjonalnymi i relacyjnymi na linii z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami.

Nieustannie rozwija swoje kompetencje, gdyż wie, że relacja rodzic – dziecko jest najsubtelniejszym i jednocześnie najmocniejszym fundamentem naszej egzystencji na Ziemi, gdyż od niej zależy czy człowiekowi w życiu będzie się żyło się ,,jakoś tam’’, czy będzie w nim obecna jakość. 

Posiada wielopoziomowe spojrzenie na problem, dobiera narzędzia i metody pracy do indywidualnych potrzeb rodzica i dziecka. Inspiruje do szukania rozwiązań. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu Świadomego Rodzicielstwa, Pozytywnej Dyscypliny, Neurodydaktyki, Nieurolingwistyki, Epigenetyki, Terapii Schematów i w pracy z ciałem z Fokusingu.

Visited 1 552 times, 1 visit(s) today